Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) provozovateli Jiří Ihnačinec, IČO: 01316974, se sídlem: K Loučkám 1669, 436 01 Litvínov (dále jen správce) a to:

a) v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa

b) za výhradním účelem komunikace s Vámi;

c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne přihlášení.

d) Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se  zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči provozovateli Jiří Ihnačinec učiněno písemně.

e) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.